بریتانیا اعتقادی به برگزاری همه پرسی دوم اسکاتلند ندارد

نامهسیهشتم محمد نوری زاد به رهبر وب سایت رسمی محمد

- برای مشاهده کلیک کنید

انسان ارجمند مگر شما مطالب دیگر مرا نخوانده اید باید به نزاعها پایان دادهمه یکدل .نتایج مرتبط با مطلب

N1_idea
کانال تلگرام ایده های خاص Number1 idea
آرایشی بانوان، دیزاین خانه، لباس، ورزش، آشپزی، سلامتی پوست و بدن و ...
@N1_idea
http://t.me/N1_idea